25 (web)Muslimská komunita v České republice na základě informací z médií uvítala zprávu, že Ústředí muslimských obcí ČR předloží ministerstvu kultury žádost o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv.

Muslimská komunita v České republice apeluje na představitele Ústředí muslimských obcí ČR, aby vynaložili maximální úsilí k získání tohoto oprávnění, které by prospělo nejen muslimské komunitě, ale i naší veřejnosti.