Před čtrnácti dny (25.4.2014) zasahoval Útvar pro odhalování organizovaného zločinu v prostorách Islámské nadace v Praze. Muslimská komunita v České republice do dnešního dne nechápe důvody policejního zásahu. Ačkoli ministr vnitra Milan Chovanec ve svém prohlášení prohlásil, že policejní zásah v mešitách byl v souladu s českým právem, muslimská komunita v České republice je přesvědčena, že policejní zásah vzbudil mezi muslimy obavy. Řada z nich čelila v zaměstnání perzekucím a na veřejnosti verbálním útokům.
Již v minulosti se muslimové v České republice potýkali s xenofobními projevy. Nicméně po medializaci policejního zásahu tyto projevy ještě více zesílily. Znepokojuje nás, že ačkoli útoky na konkrétní náboženskou skupinu zesilují, neprojevují úřady České republiky žádnou iniciativu k její ochraně. Bez povšimnutí také úřady přecházejí fakt, že některé xenofobní skupiny či hnutí porušují základní listinu svobod a práv garantovanou českou ústavou.
Domníváme se, že příkaz soudu k domovní prohlídce „pro podezření z trestné činnosti konkrétní osoby spočívající ve vydání a distribuci knihy šířící svým obsahem rasismus, antisemitismus, xenofobii a násilí proti takzvaně méněcenným rasám“ byl pouze záminkou. Policie teprve na místě zásahu hledala opodstatnění a důvody k zásahu.
Jako občané České republiky chceme ujistit veřejnost, že odsuzujeme jakékoli projevy radikálních názorů šířené v naší komunitě některými osobami. Jejich názory, od kterých se distancujeme, se neshodují s názory muslimské komunity.
Muslimská komunita v České republice již od začátku svého působení klade důraz na plnění svého programu:
– podpora projektů, které podporují přátelské vztahy mezi Českou republikou a muslimskými zeměmi
– podpora šíření objektivních informací o islámu podpora výchovně vzdělávací činnosti v oblasti islámského ritu, kultury, dějin, práva, filozofie a etiky
– podpora sociálně slabých, nemocných a válkou nebo živelnými pohromami či jinak postižených muslimů
Děkujeme organizacím i jednotlivcům, kteří jakýmkoli způsobem podpořili v posledních dnech muslimskou komunitu. Neztrácíme naději, že v České republice zůstanou instituce i jednotlivci, kteří se budou snažit bránit ústavu a demokratické zásady tohoto státu a nepodlehnou šíření nenávisti a medializaci zásahu.