V médiích se objevila zpráva, že súdánský soud vynesl trest smrti nad křesťankou Meriam Ishagovou kvůli tomu, že se odmítla vzdát své víry a konvertovat k islámu. Následně profesor Tomáš Halík vyzval v otevřeném dopise českou muslimskou komunitu, aby apelovala na súdánské náboženské autority a spolu s ním požadovala její propuštění.
Muslimská komunita v České republice sleduje celou záležitost pouze z masmédií, jako ostatní občané České republiky, a není v kontaktu s žádnými vládními orgány islámského světa.
Chtěli bychom pouze ještě dodat k tomu, co již v iDNESU vyjádřil náš bratr předseda Ústředí muslimských obcí Muneeb Hassan AlRawi. Z dostupných informaci je zřetelné, že Meriam Ishagová byla vychovávaná v Súdánu v křesťanské víře, a proto ji islámská legislativa (šaria) umožňuje svobodně vyznávat křesťanskou víru, aniž by byla omezována.
V tomto případě jí nikdo nemá právo odsuzovat, protože islám vede k milosrdenství a nikoliv k bezpráví, barbarství a násilí.

Islámská nadace v Praze