Muslimská komunita v České republice důrazně odsuzuje teroristický útok na pařížskou redakci týdeníku Charlie Hebdo, při němž zahynulo dvanáct osob.
Muslimská komunita se zármutkem vyjadřuje příbuzným obětí teroristického útoku upřimnou soustrast.

Islámská nadace v Praze


Prohlášení Ústředí muslimských obcí V ČR k dnešnímu teroristickému útoku v

Paříži

Jménem Ústředí muslimských obcí v ČR (ÚMO) co nejostřeji odsuzujeme
hanebný útok extremistů na redakci pařížského satirického periodika Charlie
Hebdo a rodinám jeho obětí vyjadřujeme naši nejhlubší soustrast.
ÚMO volá po zdrženlivosti, smířlivosti a úměrnosti , která je dle našeho
přesvědčení nejlepším lékem na nenávist a fanatizmus, ať již přichází
odkudkoli a je namířen proti komukoli.
Podobné jednání nemá nic společného s islámem a nejpříkřeji se protiví
způsobům, jakým na invektivy vůči své osobě ve své době reagoval Prorok
Muhammed, mír a požehnání s ním. Takové jednání je pouze vodou na mlýn
xenofobním a islamofobním tendencím, které se bohužel nebývale rozbujely i
v naší zemi.
Žádné činy extremistů ani z jedné, ani z druhé strany nás ovšem nezastaví v
našem úsilí hlásat pravdu, spravedlnost, toleranci a občanskou slušnost.
Apelujeme na běžné a spořádané spoluobčany, aby se nenechali vmanipulovat
do spirály nedůvěry a nenávisti, která může přerůst v násilí, jež je
potenciálně nebezpečné pro všechny zúčastněné strany.
Objevily se také zatím nepotvrzené informace, že důvodem útoku vůbec nebyly
karikatury a urážky Proroka, kterých se Charlie Hebdo v minulosti dopustil,
ale karikatura vůdce hnutí Dá’iš/ISIS al-Baghdádího. Pokud se tyto
spekulace prokážou, pak je jasné, že nejde o čin ve jménu islámu, ale o
mstu stoupenců konkrétního fanatika, jehož učení ostatní muslimové, bez
ohledu na svou národnost, politické názory nebo směry islámu, ke kterým se
hlásí, odsuzují.
Co se týče samotného tohoto hnutí, již dříve jsme odsuzovali jak jeho
bludnou ideologii, tak i jeho zvrácené činy a budeme v tom pokračovat i
nadále. Hnutí není ani islámským a ani státem, nemá nic společného s námi a
ani my s ním.
Naše dřívější prohlášení na adresu Dá’iš/ISIS jsou volně k dispozici a na
požádání jsme je připraveni okamžitě poskytnout.
V Sarajevu dne 7.1.2015
Muneeb Alrawi
Předseda ÚMO

Náhledový obrázek: Taxiarchos228 , oříznutí a upravený Poke2001 (Paris-pano-wladyslaw.jpg) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons