Evropská společnost se nachází ve složitém období. Na jedné straně prochází imigrační krizí a na straně druhé se vypořádává s krizí morální, etickou a náboženskou. Domnívat se, že vyřešíme krizi první bez vyřešení krize druhé je omyl tohoto desetiletí.

Velký vliv na náladu společnosti mají v moderní době média. Média mají tendenci přehánět. Většinou je to způsobeno honbou za senzacemi, které přitahují pozornost a udržují sledovanost. Nejzajímavějším tématem v České republice se stala imigrační krize a média se snaží vzájemně předhánět v katastrofických předpovědích. Nejvíce zpravodajství o imigrační krizi v současné době přináší TV PRIMA , která však také vede v žebříčku neznalosti dané krize a její příčiny.

Vedení FTV Prima nařídilo svým redaktorům zpravodajství, že mají divákům prezentovat imigrační krizi jako hrozbu pro společnost. Již na začátku porady šéfredaktorka zpravodajství FTV Prima Jitka Obzinová jasně dala svému zpravodajskému týmu najevo, že redaktoři nemají na výběr. Buď budou šířit ve společnosti strach z imigrace nebo přijdou o práci. Imigrace je podle Obzinové a Luboše Jetmara, člena představenstva FTV Prima krize, která může Evropu „zničit“. Nechceme hovořit o tom, že celá porada působí jak sjezd představitelů diktátorského režimu, ale podívejme se na skutečná nebezpečí, která ohrožují nejen Evropu, ale každou civilizaci na svém vrcholu moci.

FTV Prima vynakládá značná úsilí, aby její zpravodajství bylo plné negativních zpráv o imigraci a islámu. Z jakého důvodu? Kolik imigrantů proudí přes Českou republiku a kolik i z těch, kteří jsou úřady zadrženi chtějí v České republice zůstat? I méně znalý občan tohoto tématu bude tvrdit, že o Českou republiku imigranti nejeví zájem. Ale i přesto FTV Prima nařizuje svým zaměstnancům, aby o tématu s panikou veřejnost informovali. Muslimská komunita v České republice v posledních měsících také zaregistrovala zvýšený zájem televize Prima o muslimskou komunitu prostřednictvím svých reportérů a domníváme se, že nikoli náhodou. Protože v České republice žádní imigranti nejsou, snaží se TV PRIMA vyvolat napětí tím, že bude strašit společnost českou muslimskou komunitou.

Vedení FTV Primy by spíše se svými zaměstnanci mělo diskutovat o tom, jak snížit společenské a sociální problémy, které působí skutečný rozklad společnosti. Evropa nepotřebuje imigranty, aby se nacházela v krizi. Postačí si na to sama díky nepřítomnosti spirituality, etiky a morálky.

Kdo se zabývá historií velkých civilizací, zjistí, že to byli na začátku náboženské a morální hodnoty, které civilizace postavily na nohy. Naopak upuštění od těchto hodnot znamenal rozklad společnosti.

Rozklad společnosti má své projevy a většinou se nejedná pouze o jednu příčinu. Některé příčiny jsou však více znatelné než jiné. Například:

  • V České republice se každé druhé manželství rozpadá. To má negativní vliv na společnost, protože většinou z těchto manželství vzejdou děti, které pak nežijí v harmonickém rodinném prostředí. Děti z rozbitých rodin se potýkají s mnoha problémy, které mohou vést k neuctě hodnot.
  • V České republice bylo nařízeno ke dni 1.4.2015 714.000 exekucí a počet exekucí každý rok roste. Většině lidem postižené exekucí se nepodaří se z exekucí zcela vymanit a jsou tak nuceni být vydání na milost a nemilost k téměř vyděračským praktikám.
  • V České republice bylo v roce 2015 vykonáno 20 393 potratů. Není žádný jiný způsob jak popřít lidskost a úctu k životu než právě umělou interrupcí.
  • V České republice jsou natolik nízké příjmy, že více než 40% obyvatel se potýká s chudobou.
  • Ke křesťanské víře se oficiálně hlásí pouze 13,89% obyvatel České republiky a část těchto věřících se potýká v zaměstnání kvůli své víře s nepochopením.

Imigrační krize a neschopnost jejího řešení jsou důsledkem krize společenské. Žádná světová říše nepadla díky nájezdům nepřátelského vojska (pokud bychom už chtěli imigrační krizi takto nazvat), ale díky vnitřním sociálním a morálním problémům.

V současné době se nevede boj proti islámu nebo křesťanství, ale proti lidem, kteří mají náboženské a morální hodnoty.

Více o kauze Prima TV na Hlídacím psu