V době sociální krize se lidé snaží čelit otřesům společnosti různými prostředky. Některá společnost začne apelovat na duchovní hodnoty, ale některá (v tom horším případě) začne doufat ve falešné představy nacionalismu spojen s rasismem.

Těžko lze v dnešní době díky genetice věřit myšlence čisté rasy. Genetika odhaluje, že v každém z nás kolují geny několika různých národů. Právě k odhalení svých kořenů slouží projekt The DNA Journey. Účastníci tohoto projektu se nestačili divit z kolika národů pocházejí: Arab z židovskými geny, Kurdkyně z geny tureckými a Brit z německými kořeny. V krátkém dokumentu můžeme zhlédnout překvapivé reakce účastníků projektu, kteří se domnívali, že pocházejí z jednoho národa. Pro kliknutí na české titulky využijte nastavení Youtube.

Rozlišujeme jedině dvě „rasy“: lidé dobří a lidé špatní. Ti tvoří pouze dva národy.