Autorské právo: tamarindarts / 123RF Reklamní fotografie

Dovolujeme si Vám oznámit, že začátek měsíce dzú l-hidždža 1437 začne v sobotu 3.9.2016.

9. dzú l-hidždža – Den Arafa: v neděli 11. 9.2016, bude se pořádat společný iftár k přerušení půstu v den Arafa v mešitě na Černém mostě (Blatská 1491, Praha 9).

10. dzú l-hidždža – Svátek íd al-Adhá: v pondělí 12. 9. 2016, sváteční modlitba se bude konat v 8:30 hod. v mešitě na Černém mostě (Blatská 1491, Praha 9).

Přejeme Vám požehnané svátky