Autorské právo: bigevil600 / 123RF Reklamní fotografie

Letošní rok překročil počet poutníku v Mecce 1,8 miliónů. Tento počet včera 10. 11. 2016 (8. dhul al hidžda) zaznamenal statistický úřad v Saudské Arábii, kdy oficiálně začala Velká pouť Hadž. Druhý den Velké poutě je den Arafa, 11. 9. 2016 (9. dzul hidžda), je považován za pilíř Hadžu. Poutníci celý den přebývají v pláni Arafa, poté přenocovávají na místě zvaném Muzdalifa, které se nachází mezi plání Arafa a údolím Mina. Třetí den 12. 9. 2016 přichází den svátku Id al Adha, poutníci symbolicky kamenují satana v oblasti zvané Džamarát. Stejný den se poutníci přesouvají do posvatné mešity v Mecce, kde obchází svatyni Kaabu a vykonají symbolický běh mezi pahorky Safa a Marua. Poté se vrací zpět do údolí Mina, ve kterém přenocují od čtvrtého dne pouti 13. 9. 2016 (11. dzul hidža) a zůstávají tam další dva nebo tři dny. Posledním rituálem Hadžu je obcházení kolem svatyně a rozloučení se s Mekkou, tím pouť končí.