Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
Papež František, představitel katolické církve se postavil proti tvrzení, že islám je náboženství násilí. „Nevěřím tomu, že je správné srovnávat islám s násilím“, prohlásil papež František 31. července před odletem z Říma do Polska.

„Nemám rád, když se hovoří o islámském násilí. Každý den se dočítám v novinách o násilí páchané pokřtěnými katolíky. Kdybych měl hovořit o islámském násilí, musel bych hovořit i o katolickém násilí“, prohlásil papež.

Papež František vyjádřil přesvědčení, že každé náboženství má svou fundamentální formu. Takový fundamentalismus může pak zabíjet. „Terorismus zapustí své kořeny, když neexistují jiné možnosti a když se centrem globální ekonomiky stane „bůh peněz“ a nikoli člověk (muži a ženy). Ekonomika je pro člověka a nikoli člověk pro ekonomiku. To je základ terorismu proti lidství. Přemýšlejte o tom“, řekl František.

Papež František vyzval tisíce poutníků, kteří dorazili do Krakova v Polsku, aby projevili soucit s imigranty. Papežova slova mířila k mladým katolíkům z celého světa s přáním, aby otevírali svá milosrdná srdce uprchlíkům. František vyzval mladé katolíky, aby projevovali soucit. „Milosrdné srdce by mělo být místem útočiště pro ty, kteří jsou bez domova a nebo ztratili svůj domov. Pouze milosrdné srdce je schopno vybudovat domov a rodinu těm, kteří museli utéci“, prohlásil papež František.

Úvodní fotka: Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons