Autorské právo: zerbor / 123RF Reklamní fotografie
Autorské právo: zerbor / 123RF Reklamní fotografie

Ačkoli jsou krajské a senátní volby za námi, zůstává stále otázkou, proč ve státě, kde nejsou téměř žádní uprchlíci a muslimská komunita se počítá na stovky, jsou uprchlíci a islám ústředním tématem pro nemalé procento politiků.

Pokud blíže prozkoumáme politiky, kteří se islámem a uprchlíky chtějí živit, zjistíme, že se nejedná o politiky úspěšné a známé. Většinou nejsou schopni být ideovými tvůrci a proto parazitují na strachu a nenávisti. V době, kdy je Evropa v krizi identity a ztrácí tradiční hodnoty, se od politiků očekává, že budou řešit příčiny a nikoli důsledky problémů.

Obavy z islámu pramení ze staré příčiny, na kterou si masy vzpomenou pokaždé, když se jim nevede zrovna nejlépe. Osobní neúspěchy, ztráty cíle a identity zplodí obětního beránka, který pak nese odpovědnost za špatný stav společnosti.

Několik měsíců před volbami jsme sledovali politické strany a jejich program. Čím více se blížilo volební období, tím více se objevovala protimuslimská a antiimigrační rétorika. Vyplývá z toho, že islám se stal vděčným nástrojem k dosažení politického úspěchu a to i přesto, že ani imigranti či muslimové nepůsobí v České republice problémy.

Přestože v České republice vznikají různé frakce namířené proti českým občanům vyznávající islám, jejich snahy se míjí účinnosti. Tyto spolky se snaží vystrašit veřejnost falešnými obviněními či hoaxy, protože jiné argumenty chybí. Věříme, že existence takovýchto spolku je jen dočasná, protože žádné hnutí či organizace postavena na lžích a strachu nemá dlouhého trvání.