By Zyzzzzzy [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Děti v Sýrii se rozhodli nemlčet a upozornit svět netradičním způsobem na hrůzy válek, ve kterých tyto děti musí dennodenně žít. Svými kresbami a dopisy vyzývají svět k zastavení násilí v Sýrii.

Podnět k této akci dali představitelé islámu, katolíků a pravoslavných z regionů postižených válkou. Na obrázcích lze vidět srdcervoucí momenty války, ve kterých tyto děti musí žít.
Ze zoufalství spojily náboženské organizace své síly, aby se modlili za mír v Sýrii a donutily mezinárodní společenství vyslyšet dětské hlásky plné obav.

Muslimské i křesťanské děti z více než dvou tisíc škol ze Sýrie se zúčastnilo malování a psaní svých zážitků z války. Děti z Aleppa, Damašku, Homsu a dalších syrských měst se na konci listopadu podílelo na této akci, kterou podpořil i papež František.

80% syrských dětí (8,4 milionů) je ovlivněno konfliktem. Buď žijí v okolních státech jako uprchlíci nebo žijí ve válečných zónách. Válka narušila jejich přirozený vývoj a podepsala se jak na školní docházce, která neexistuje, tak na psychickém stavu dětí.