Nová koalice skupin zabývajících se klimatem v muslimském světě se spojili v boji proti změně klimatu.

Autor: Naser Haghamed Twitter: @NaserHaghamed

Naser Haghamed je ředitel společnosti Islamic Relief Worldwide.
Po mnoho let existuje v muslimském světě zvláštní paradox. Na jednu stranu, Muslimově – kteří zastupují více než pětinu světové populace – žije v regionech nejvíce postižených měnícím se klimatem; přes Turecko a Blízký východ s jejich stále intenzivnějšími obdobími sucha až po nivy Bangladéše a Indonésie.

Na druhou stranu, mnoho zemí s muslimskou většinou nadále přispívá ke klimatickým změnám spalováním fosilních paliv, například uhlí, zemního plynu a ropy v hojném množství. Vše se může změnit vzhledem k podpoře hospodářství poháněného výhradně obnovitelnými zdroji energii, která se rychle rozrůstá mezi muslimy, a několika zemí, které se touto cestou již ubírají.
Problém, který představuje změna klimatu, je tak naléhavý, že se prostě nemůžeme soustředit na jeho negativní dopady, aniž bychom navrhli konkrétní řešení a učinili pro jejich realizace vše, co je v našich silách.

Svět bez fosilních paliv?

To je důvod, proč počáteční prohlášení předních muslimských myslitelů ze srpna 2015 vyzývá všechny stoupence islámu, aby se vydali kupředu do světa bez fosilních paliv, světa poháněného výhradně obnovitelnými zdroji energie. Duben 2016 přihlížel zrození vůbec první globální muslimské klimatické sítě – Global Muslim Climate Network (GMCN) – koalice muslimských skupin, včetně klimatické Islamic Relief Worldwide, Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences, GreenFaith, akademických odborníků, islámských učenců a mecenášů, kteří se shromáždili společně v boji proti změně klimatu.

GMCN je složena z různých skupin pracujících ve velmi širokém spektru zemí s muslimskou většinou. Všechny z nich mají svoji úlohu při realizování řešení klimatických změn a stejně jako všechny prvky společnosti budou muset spolupracovat.

Stále klesající náklady na solární energie v muslimských zemích obdařených hojným slunečním svitem – nový světový rekord byl stanoven před dvěma měsíci v Abu Dhabi – znamená, že je nyní levnější a jednodušší, aby vlády poháněly své ekonomiky výhradně obnovitelnými zdroji energie, než kdy jindy.

Jednotliví muslimové a muslimská společenství mají a budou i nadále mít zásadní vliv na tento přechod v případě, že svět omezí globální oteplování na 1.5C nad předindustriální úrovní.

Uhlí je jedním z největších spoluúčastníků na třech miliónech předčasných úmrtí ročně způsobených nemocemi souvisejícími se znečištěním ovzduší. Vlády a islámské finanční instituce, jako je například Islámská rozvojová banka4, mohou přispět i přesunutím finančních toků v hodnotě od zhruba 175 gigawattů v hodnotě uhelných elektráren. Tento krok byl v současné době navržen v zemích s muslimskou většinou směrem k trvale udržitelné a čisté energii a zároveň to začleňuje cíle udržitelného rozvoje OSN do islámských finančních procesů souladu.

Jednotliví muslimové a muslimská společenství mají a budou i nadále mít zásadní vliv na tento přechod v případě, že svět omezí globální oteplování na 1.5C nad předindustriální úrovní v návaznosti na dohodu 196 zemí, jejichž závazek o toto usilovat je součástí Pařížské dohody o změně klimatu z prosince loňského roku.

Jako součást své kampaně – Kampaň mešit s čistou energií – vyzývá GMCN každou mešitu na světě, aby přijala konkrétní opatření ke snížení své spotřeby energie, například pomocí LED osvětlení s čidly, zlepšením zateplení a možností přepnutí svého zdroje na energii solární.
Takovéto kroky dávají mešitám nejen šanci pomoci v boji proti změně klimatu, ale také snížit své náklady.

Krátkodobé a dlouhodobé plány

Země jako Jordánsko a Maroko si již razí cestu v tomto ohledu. Čtyři sta z jordánských 6,300 mešit jsou od minulého roku napájeny solární energií, zatímco Maroko, které je domovem největší světové koncentrace solárních elektráren, nedávno oznámilo svou podporu neuvěřitelných 600 mešit na snížení jejich dopadů na životní prostředí a klima do roku 2019, z toho 100 by mělo být dokončeno do konce tohoto roku.

Až 70 procent počátečních investičních nákladů na tento projekt jsou poskytovány marockou vládou (Ministerstvo islámských záležitostí) společně s německou vládou.

Maroko bylo také hostitelskou zemí Marakéšské konference o změně klimatu (COP22). Jedná se o další sadu jednání o klimatu v listopadu tohoto roku, kde světové národy řešily, jak využít rámec Pařížské dohody k podnícení budoucích opatření v oblasti změny klimatu.

Boj proti změně klimatu je také nesmírně podstatnou součástí žití spojenou s muslimskou vírou s důrazem na charitu, ochranu lidského života a péče o tuto Zemi, dar od Boha.

Korán nás činí zodpovědnými vůči Zemi a sobě navzájem, když je dáno: “On je ten, jenž učinil vás nástupci dřívějších na zemi” (Al-An‘ám:165) a “Alláh zajisté přikazuje spravedlnost, dobré skutky i štědrost vůči příbuzným” (An-Nahl:90).

To je důvod, proč GMCN podporuje mešity po celém světě v následování iniciativy hlavní marakéšské mešity a její modlitby věnované ochraně našeho světa v tzv. “zelený pátek”, který se konal v polovině pátečního listopadového jednání (11. Listopadu) COP22 – Marakéšské konference.
Pojďme tedy společně pracovat na řešení klimatických změn pro dobro našich ekonomik, našich lidí a naší víry. A jak si dílo GMCN klade za cíl ukázat, je mnoho řešení přístupná nám všem, v případě, že bychom byly ochotni je prozkoumat.

Zdroj: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/11/muslim-world-climate-action-161103101248390.html

Autorské právo hlavní fotografie: solerf / 123RF Reklamní fotografie