Copyright: niserin / 123RF Stock Photo

Vstoupili jsme do nového roku a spolu se vstupem i s nadějí, že svět v roce 2017 bude o něco pozitivnější. Když se poohlédneme zpět do roku 2016, cítíme, že svět stojí před novou epochou. Jaká epocha to bude si nedovolujeme prorokovat. Nicméně tato epocha si bude muset projít porodními bolestmi než se z formuje.

Rok 2016 provázely důležité a smutné události. Pokračující konflikt na Ukrajině, v Sýrii, Iráku, imigrační krize a teroristické útoky ve Francii a Německu. Tyto události silně poznamenaly téměř každého evropského občana.

I na muslimy v České republice negativně dolehly tyto události a to ve formě xenofobie a islamofobie. Muslimové jsou dvojími oběťmi tohoto násilí. Oběťmi na Blízkém východě jsou v první řadě muslimové a v druhé řadě kvůli terorismu na Východě trpí islamofobií muslimové na Západě.

Ačkoli muslimové v České republice neustále odsuzují jakýkoli teroristický útok spáchaný ve jménu islámu, přesto jsou některou částí společnosti obviňování z pokrytectví. Muslimům v Evropě záleží na tom, aby byl v Evropě mír, prosperovala a vytvořila pro menšiny domov. Uvědomujeme si, že každý teroristický útok v Evropě oslabuje postavení muslimských komunit v očích veřejnosti.

V roce 2016 jsme zaregistrovali útoky na nejslabší členy naší komunity, na naše sestry v islámu, které nosí hižáb. Jak státní zaměstnanci, tak i někteří „tvrdí chlapci“ v našich ulicích neváhali slovně či verbálně napadnout ženy kvůli „kusu látky“ pokrývající hlavu.

Uvědomujeme si, že ti, kteří se snaží poškodit muslimskou komunitu verbálními i neverbálními útoky, chtějí v muslimské komunitě vyvolat nedůvěru vůči společnosti. Muslimská komunita, ač je sice malá, ale duchovně silná, se cítí součásti české společností a přispívá k jejímu rozvoji. Žijeme v zemi, která je našim domovem. Cokoli poškodí souseda, poškozuje i nás.

Modlíme se, aby rok 2017 byl ochuzen o násilí, války, hlad a fobii. Amen.