Shamsia Hassani, žena z Afghánistánu nalezla v kábulských ulicích seberealizaci prostřednictvím grafitů. Kdo by se procházel po ulicích Kábulu, nemohl by si nevšimnout kreativní ženy se sprejem v ruce.

Shamsia je expert na grafity a výtvarná umělkyně přednášející na kábulských univerzitě. Prostřednictvím nových technik přenáší svět umění do městských ulic.

Tváří v tvář brutálních sociálních a životních podmínek pro ženy v Afghánistánu sprejuje na stěny budov barevný svět.

Čas od času narazí Shamsia na potíže. Někteří se totiž domnívají, že umění v islámu je zakázané. Nejčastějším tématem umělkyně jsou ženy v nejrůznějších momentech života. Někdy vyučují, hrají na kytaru či sportují.

Shamsia vysvětluje důležitost ženy ve společnosti. Skrze plechovku spreje se Shamsia snaží změnit náhled na ženy a svět.

FunPage na Facebooku: https://www.facebook.com/Shamsia-Hassani-252100761577381/