Rabín Allen Maller

Když americký prezident Donald Trump vydal nařízení namířené proti uprchlíkům, velká část židovské komunity se postavila se zděšením proti. Protest nakonec přišel i od židovské organizace International Holocaust Remembrance Day.

Rabín Rick Jacobs představitel Unie reformních Židů srovnal Trumpovo nařízení s otroctvím před americkou občanskou válkou s Jihem a nemorální internací amerických Japonců během druhé světové války.

Dvě největší americké židovsko-ortodoxní organizace odsoudily Trumpovo nařízení zakazující uprchlíkům ze sedmi převážně muslimských zemí vstup do Spojených států. Odvolávají se na hodnoty a zásady pramenící z náboženské svobody.

Přesto, že se čtyři největší židovské organizace v některých otázkách neshodovaly, odsoudily Trumpův zákon.

Předseda Anti-Defamation League (ADL – organizace ochraňující Židy před hanobením) Jonathan Greenblatt přísahal, že bude bojovat proti této politice. Svůj výrok pronesl v den, kdy německá loď vezla v roce 1939  937 židovských uprchlíků a Spojené státy jim zakázaly vstup na pevninu. Byli pak nuceni vrátit se do Německa a poté poslání do koncentračních táborů.

Greenblatt slíbil, že se registruje jako muslim, pokud USA založí databázi muslimů.

“Jestliže se američtí muslimové budou muset registrovat, bude to den, kdy se každý hrdý Žid zaregistruje jako muslim.”, prohlásil Greenblatt.

K tomuto výroku se připojilo stovky rabínů a desítky tisíc amerických Židů. Každý, kdo věří v Abrahámova jednoho Boha a věrně následuje své proroky, je ve skutečnosti ve víře “muslim”.

Úvodní fotografie screenshot Youtube