Copyright: mirco1 / 123RF Stock Photo

American Islamic Relations (CAIR-Missouri) a Rada imámů v St.Louis odsoudila vandalismus na židovských hřbitovech.

Muslimové z osmnácti mešit ve státě Missouri shromáždili finanční částku na opravu zničeného židovského hřbitova.

Imám Asif Umar prohlásil: “Nemůžeme tolerovat tak strašný a vulgární čin jako je hanobení hřbitova. Stojíme za našimi židovskými přáteli, kteří se také potýkají s různými útoky po celých Spojených státech. Věříme, že pachatelé budou dopadeni a postaveni před soud.
Chceme, aby židovská komunita věděla, že muslimská komunita za ní stojí.”

Rada imámů zaslala dopis solidarity všem židovským střediskům v St. Louis. Tento projev přichází ve chvíli, kdy se židovská komunita potýká s bombovými výhrůžkami.

Celá zpráva zde : https://www.cair.com/press-center/press-releases/14133-cair-missouri-and-imam-council-condemn-raises-funds-to-repair-damage-to-jewish-cemetery.html

Projev neúcty k ostatkům a hřbitovu považují muslimové za projev neslučitelný s morálními a duchovními hodnotami. Muslimská komunita se zármutkem sleduje kauzu rehabilitace židovského hřbitova v Prostějově. Domníváme se, že rada města Prostějov by měla být vstřícnější k židovské komunitě a projevit větší snahu k vyřešení této kauzy. Mrtví si zaslouží klidný a důstojný odpočinek.


IDNES: Spor o starý židovský hřbitov v Prostějově se táhne už řadu měsíců. Židovská obec chce plochu, na které jsou pohřbeny téměř dva tisíce židovských obyvatel Prostějova, kvůli zvýšení piety označit živým plotem a vystavit zde několik původních náhrobků. Dnes je zde parkoviště a parčík, kde lidé občas venčí psy. Město se k plánu rehabilitace staví rezervovaně a trvá například na tom, aby byl zachován přístup ke škole, což ovšem židovská obec zaručuje.”
Zdroj: http://olomouc.idnes.cz/zidovsky-hrbitov-prostejov-rehabilitace-radni-odmitli-smenu-pozemku-1e2-/olomouc-zpravy.aspx?c=A170403_2316855_olomouc-zpravy_stk