Desetiletá Tayla Özdemir z Turecka, při příležitosti Mezinárodního dne mladých vědkyň, se stala v OSN nejmladší řečnící. Ve svém projevu na téma věda a mediální dopad Tayla prohlásila:

Přišla jsem se podělit o své myšlenky v tento významný den, který povzbuzuje mladé dívky jako jsem já, aby se zapojily k rozvoji a pokroku světa.”

Tayla tvrdí, že bez vědeckého pokroku nelze vyřešit problémy jako jsou chudoba, změna klimatu či obnovitelné zdroje energie.

Tayla se také dotkla problematiky dívek a žen, které byly nuceny uprchnout ze svých domovů kvůli válečným konfliktům. Mezi nimi existuje mnoho nadaných a vzdělaných osobností, které nemají momentálně žádnou příležitost uplatnit svůj talent.

Özdemir prohlásila, že v Turecku je mnoho žen, které pracují jako lékařky, inženýrky a učitelky, ale nemají dostatek prostoru ke zviditelnění. Média by měla dát těmto ženám více prostoru a informovat o talentovaných ženách.

Mladá Turkyně také spustila novou kampaň Girls4GirlsScience pro podporu mladých dívek zabývající se vědou a vyzvala předsedu Valného shromáždění OSN Petera Thompsona, aby jí jako první podepsal.

Úvodní fotka YouTube