Páteční kázání 19. 9. 2014 (24. Dzú l qi´da 1435)                                 šejch Ahmed Ragab

Mešita v Praze

Povinnost poutě do Mekky a náležitou odměnu

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Slovo hadždž  nebo-li pouť do Mekky jazykově znamená směřovat a terminologicky: směřovat k Alláhovu chrámu a vykonání rituálů spojených s určitým druhem uctívání v určitém času.

Vykonat hadždž je povinnost pro každého, kdo dovršil puberty a je finančně schopen a to jednou za život. A je to jeden z pilířů islámu a chce-li ho někdo vykonat více jak jednou je to dobrovolné . Jinak je to povinnost uložena v Koránu i sunně ( poučení , které se nám dostalo od Proroka s.a.s.).

Alláh říká je v Jeho Knize ve významu: “A Alláh uložil lidem pouť k chrámu tomuto pro toho, kdo k němu cestu může vykonat“. Ál ‘Imrán 97

Ze sunny to dokazuje výrok od ibn Umara (nech je Alláh s nimi spokojen), že Posel Alláhův s.a.s. řekl: ” Islám stojí na pěti pilířích: na vyznání, že není boha kromě Alláha a že Muhammad je Jeho Posel,. Dále na vykovávání modlitby, placení almužny (zakátu), pouti do Alláhova chrámu a na půstu v měsíci Ramadánu”.

Také vyprávění Abú Hurejry (nechť je Alláh s ním spokojen), který řekl: ” Posel Alláhův s.a.s. nás informoval a řekl: ” Lidé, Alláh vám předepsal povinnost vykonat pouť, tak ji vykonejte. Jeden muž se zeptal: každý rok, Posle Alláhův? Neodpověděl. Až muž zopakoval svou otázku třikrát. Posel Alláhův s.a.s. poté odpověděl: Kdybych řekl ano, stalo by se to povinností, kterou byste nemohli splnit. Pouť se vykoná jen jednou za život, a kdo putuje vícekrát, je to dobrovolné.”

Podmínky k vykonání hadždž a umru (malou pouť) jsou:

  1. Být muslimem
  2. Mentálně způsoben
  3. Dosažení puberty…však vykoná-li např. chlapec pout, je přijata a odměněn je on i jeho rodiče, ale nezbavuje ho to povinnost pouti.
  4. Svoboda
  5. Mít vhodné prostředky a tím se myslí zdravotní přizpůsobivost i finanční prostředky, které zabezpečí cestu tam i zpět. V tomto významu je obsaženo jídlo, cestovní prostředek a pro ženu manžela či mahram (muž za kterého by se nikdy nemohla provdat). Však není-li možné uskutečnit tento poslední bod, může žena cestovat ve skupině žen.

Kdo však vlastní tyto prostředky a přesto nemůže pout vykonat z důvodu velkého stáří či vleklé nemoci, může za své peníze vyslat někoho jiného, kdo za něj hadždž vykoná. Tato zplnomocněná osoba však musí mít již za sebe vykonanou pout.

Podle vyprávění Abu Hurejry (nechť je Alláh s ním spokojen), že Prorok s.a.s. řekl: “Kdo vykonal pout vážně a přitom nespáchal špatnost, vrátil se domů očištěný od všech hříchů jako v den, kdy ho porodila jeho matka”.

Také od Abú Hurejry, že Prorok s.a.s. pravil: ” Umra (malá pout) je pro druhého smytím hříchů, které byly spáchány mezi nimi: Za požehnanou pouť není jiná odměna než ráj”.

Od Áiši matka věřících , že se zeptala Proroka s.a.s. řekl: ” Ty vidíš džihád nejlepší z činů…neměly bychom tedy dělat džihád? Odpověděl s.a.s.:ne, ale nejlepší z džihádu je přijatá pout”.

A náš Prorok s.a.s. nám klade na srdce v jednom z jeho výroků, abychom navázali mezi velkou a malou pouti …což se dá uskutečnit bud čtením Koránu nebo vykonáním obou pouti následovně po sobě. I když jedna skupina učenců říká, že umra – malá pout není povinná a druhá část učenců tvrdí, že ano, je doporučené vykonat malou pout hned po velké. Proč nezískat větší odměnu od Alláha? A pro toho, kdo nemohl vykonat pout, ale bylo mu umožněno vykonat malou pout, tak ať to udělá zvlášť o Ramadánu, kdy je odměna za umru opravdu ohromná.

Přijatá pout je pouť, která je v souladu s učením Proroka Muhammada s.a.s. a kdy poutník se vrací v lepší než byl před vykonáním poutě.

Jak se může stát hadždž požehnaným:

Požehnaný hadždž ..arabsky: mabrúr je vykonán čistě jenom pro tvář Alláhova a v souladu s tím, že činil Prorok s.a.s. Je to hadždž, při kterém nebyly spáchány hříchy a veškerá útrata byla z čistých povolených (halal) peněz. Jako znamení, že pout byla požehnaná a přijatá je to, že výsledek musí být znát na poutníkovi. Měl by se stát lepším člověkem, než jakým byl.

Ale co dělat postrádá-li někdo veškeré podmínky zmíněné pro vykonání hadždž? Třeba málo peněžních prostředků či málo zdraví? O tom si inšá Alláh povíme příští pátek.

Rád bych na závěr připomněl přednost konání dobrých skutků v prvních deseti dnech měsíce Dzul Hidždža a zvlášť půst.