Páteční kázání 15. 8. 2014 (19. šawwál 1435)                                       šejch Ahmed Ragab

Mešita v Praze

Střežte se smilstva veřejného i tajného

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Dnes probereme čtvrté přikázání nebo-li lekci, kterou nám Alláh klade na srdce z deseti věcí zmíněných v súře Dobytek. Je to obsažené ve verši 151, kde Alláh Nejvyšší říká ve významu: ” Střežte se smilstva veřejného i tajného” slovně či fyzicky.

veřejného i tajného” znamená nepřibližujte se těmto nenáviděným a zakázaným věcem a nedělejte to na veřejnosti a ani tajně. Může to však poukazovat i na skryté lidské neduhy a špatnosti jako jsou pýcha, závist apod….

Řekl As-Sadí: veřejné je smilstvo s prostitutkami a jimy podobné a skryté je smilstvo s milenkami a jimi podobné. Všeobecně tento verš platí na všechno ošklivé a hnusné chování. Střežení se je daleko více alarmující než pouhý zákaz, neboť upozorňuje před jakýmikoliv kroky vedoucí k takovýmto činům.

To je také důvod proč islámský zákon zakazuje pochybné pohledy mezi mužem a cizí ženou a zakazuje, aby muž byl o samotě s cizí ženou. Prorok nechť mu Alláh žehná a dá mu mír řekl: ” nesmí se muž nacházet s cizí ženou aniž by s nimi byl mahram“. Mahram je buď manžel, nebo muž, kterému je zakázáno oženit se s přítomnou ženou”. V jiném výroku od našeho Proroka nechť mu Alláh žehná a dá mu mír přišlo: ” Je-li muž o samotě s cizí ženou pak přítomen je s nimi i satan”.

Islám podpořil tyto zásady tím, že podporoval sňatky a nabádal k výchově a k studnému odívání. Alláh nejvyšší říká v Koránu:” A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta”. Stejně tak je odsuzována i homosexualita… Alláh praví v Koránu ve významu:” A vyslali jsme Lota, aby pravil k lidu svému: Vy dozajista pášete takové nemravnosti, jaké nikdo z lidstva veškerého před vámi nedělal” Pavouk 28. A ve výroku přišlo” proklet je ten, kdo páchá činy lidu Lota, proklet je ten, kdo páchá činy lidu Lota, proklet je ten, kdo páchá činy lidu Lota“.

Rozšíření ohavných činů a hlavně cizoložství a homosexuality ve společnosti má hluboké negativní následky jak na jedince tak i na celou společnost. Jak na tomto světě tak i na onon světě.

V súře Světlo Alláh Nejvyšší a Vznešený popisuje trest věřících toužících po špatnostech a říká ve významu:” Těm, kdož si přeji, aby se rozšířila nestoudnost mezi věřícími, těm dostane se trestu bolestného na tomto i na onom světě” Světlo 19. Avšak klade se otázka: jestliže toto je trest pro ty, kteří rozšiřují nestoudnost, tak jaký je trest pro ty, kteří to dělají?

Nejnebezpečnějšími částmi zůstávají v těle jazyk a pohlavní úd, proto řekl Prorok nechť mu Alláh žehná a dá mu mír ” kdo mi zaručí, že udrží v pořádku to, co má v ústech a mezi stehny, zaručím mu já ráj“.

Zbývá říci, že ten, kdo se dopustil nějaké špatnosti skryté či veřejné by měl konat pokání a žádat Alláha o odpuštění, neboť On je odpouštějící a přijímá pokání.