Páteční kázání 29. 8. 2014 (3. Dzú l qi´da 1435)                                   šejch Ahmed Ragab

Mešita v Praze

Zákaz usmrcení duše

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Islámské právo (šaría) přineslo lidstvu různá zákonodárství, mezi něž patří i ty, které dávají bezpečí a klid duši. Islám též dbá na zachování všech faktorů potřebných pro lidský život. Mezi tyto faktory patří péče o lidskou duši a odsuzování všeho, co může této duši uškodit. Alláh říká ve významu: “ A nezabíjejte osoby, jež Alláh zakázal zabíjet, leda podle práva“. Al-Isrá´ 33.

Také říká Alláh Nejvyšší ve významu: „ a kdož nevzývají spolu s Alláhem žádná božstva jiná a nezabíjejí duši žádnou, jejíž zabití Alláh zakázal“.Al-Furqán 68.

Zabíjení jedné lidské duši se stalo v islámu tak velkým zločinem, že se vyrovná zabíjení všech lidí. Protože právo na život patří každému člověku… Alláh Nejvyšší toto říká v súře Prostřený stůl ve významu: „ A kvůli tomuto jsme předepsali dítkám Izraele, aby ten, jenž zabije jednoho člověka – nikoliv pro pomstu na někom anebo za to, že šířili pohoršení na zemi – byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré. A aby ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré.“ Al-Má´ida 32.

Prorok s.a.s. také potvrdil zákaz zabíjení nevinné duše, když řekl: “ Vyhněte se sedmi nejhorším hříchům (a jmenoval mezi nimi i zabíjení bez práva).

Také řekl s.a.s. “ Největší z velkých hříchů je přidružování k Alláhu, zabíjení, neposlušnost k rodičům a křivá přísaha“.

Náš Prorok s.a.s. také řekl:“ Kdyby se obyvatelé země a nebes měli na svědomí život jednoho věřícího člověka, tak by je Alláh za to hodil do ohně„.

Alláh Vznešený upozorňuje na trest v súře Ženy ve významu: “ Kdokoliv zabije úmyslně věřícího, bude jeho odměnou peklo a bude v něm nesmrtelný. A Alláh se něho rozhněvá a prokleje ho a připraví mu trest strašlivý„.Al-Nisá 93

Islám zakazuje dokonce i sebevraždu když v Koránu stojí:“ a nepřivozujte si smrt„.Al-Nisá 29.

Jelikož v islámu vládne spravedlnost, tak zákaz usmrcení platí i vůči nemuslimům stejně jako vůči muslimům. Ovšem nemuslimové se dělí na různé skupiny podle dohod a úmluv, jež platí mezi nimi a muslimy navzájem. Například podepsali-li navzájem mírovou dohodu nebo je-li osoba na území muslimského státu (něco jako dnešní vízum) nebo jedná-li se o osobu, která je chráněna v islámu, jako jsou křesťané a židé. V opačném případě, jedná-li se o osobu v pozici válečné nebo nepřátelské, tak je povoleno s ní válčit.

Alláh Vznešený říká ve významu:“ Požádá-li tě některý z modloslužebníků o ochranu, mu ji poskytni – aby mohl slyšet slovo Boží.At-Touba 6. Totéž platí na člověka, který přišel do země kvůli obchodu či vzdělání.

Přišlo ve správném hadíthu, že Prorok s.a.s. řekl: “ ten , kdo zabije někoho z nemuslimů, kdo je pod ochranou neucítí vůně ráje i když je cítit na vzdálenost čtyřiceti let“.

Nechť všichni uslyší tyto slova s kterými Prorok Muhammad s.a.s. založil principy ochrany lidských práv. Jak velkolepé je toto náboženství.

Zbývá podotknout, že muslim vešel do těchto nemuslimských zemí v bezpečí, které je podmíněno tím, že bude respektovat a chránit majetek a duše lidí.