Páteční kázání 16. 10. 2015 (3. muharram 1437 h)                                 šejch Ahmad Rajab

Mešita v Praze

Počátky Prorokova odchodu z Mekky (hidžra)

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla Alláhu alejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Příkoří ze strany nevěřících vůči Prorokovi (salla Alláhu alejhi wa sallam) v Mekce se stále stupňovala. Nevěřící a nepřátelé islámu začali zavírat dveře a uzavírat cesty před vyzýváním k cestě Alláhově, proto se Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) snažil najít jiné způsoby šíření víry mimo Mekku. Když se vrátil z Táifu, začal se představovat různým kmenům v době pouti, v období obchodních cest apod. Vysvětloval jim, co je islám, a žádal je, aby mu poskytli útočiště a podporu, aby zvítězilo Alláhovo náboženství.

Džábir bin Abdulláh al-Ansárí (radhia Alláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) zůstal v Mekce deset let, chodil za lidmi do jejich domů v Ukázu a Miná a ptal se jich: „Kdo mi poskytne útočiště? Kdo mě podpoří, abych dokončil poselství svého Pána, a komu bude patřit Ráj?“ Přišli  lidé z kmene al-Jaman nebo Mudar říkali: „Dej si pozor na muže z Qurajšovců, ať tě nesvede.“ Chodil mezi lidmi a ukazovali si na něj. Dokud mu Alláh neposlal nás z Jathribu a my jsme mu poskytli útočiště, uvěřili jsme mu, postupně v něj všichni uvěřili, přestoupili na islám, až nezůstal žádný dům, kde by nebyli muslimové.

První přísaha věrnosti:

Po roce od prvního setkání Proroka (salla Alláhu alejhi wa sallam) s lidmi z Jathribu se s Prorokem setkalo dvanáct z jeho stoupenců a přísahali mu věrnost.

Ubáda bin as-Sámit al-Chazradží vyprávěl o první přísaze: „Byl jsem mezi těmi, kdo se zúčastnili první přísahy, bylo nás dvanáct mužů, přísahali jsme věrnost Prorokovi (salla Alláhu alejhi wa sallam) a bylo to ještě před tím, než nám byl předepsán boj, přísahali jsme (přísahou žen), že nebudeme k Alláhovi nic a nikoho přidružovat, nebudeme krást, nebudeme se dopouštět cizoložství, nebudeme zabíjet děti, nebudeme lhát, nebudeme mu odporovat v tom, co je správné, a řekl, jestliže zemřete, přijdete do Ráje, jestli však něco z tohoto opomenete, budete se zodpovídat Alláhovi, bude-li chtít, odpustí vám, bude-li chtít, potrestá vás.“

Zásady této přísahy jsou zásady, které nechal později Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) odpřisáhnout ženám, proto se nazývá „přísaha žen“. Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) poslal s těmi, kdo přísahali Muscaba bin Umajr, aby je učil náboženství a Koránu a aby dál vyzývali k následování Alláha.

Druhá přísaha věrnosti:

Džábir bin Abdulláh (radhia Alláhu anhu) vyprávěl: „Řekli jsme si, dokdy necháme Proroka (salla Alláhu alejhi wa sallam), aby ho vyháněli do hor u Mekky a aby se bál? Vydalo se z nás za ním sedmdesát mužů, přišli jsme za ním, a když jsme byli všichni, zeptali jsme se ho: ‚Proroku, co ti máme odpřisáhnout?‘ Odpověděl: ‚Odpřisáhněte, že budete poslouchat v činnosti i nečinnosti, že budete platit ze svého majetku v časech těžkých i lehkých, budete přikazovat správné a zakazovat zavrženíhodné, budete mluvit tak, jak je to správné, a nebudete se bát kritiků, budete mne podporovat a zabráníte mi, pokud bych dělal něco, co je vám samotným i vašim manželkám a dětem zakázáno. Pak vám bude patřit Ráj.‘ Předstoupili jsme před něj a odpřisáhli jsme mu to.“ Bylo jich sedmdesát tři muži a dvě ženy. Stoupenci Proroka (salla Alláhu alejhi wa sallam) mu toto vše odpřisáhli a proto je na každém muslimovi, aby se řídil touto přísahou a dodržoval úmluvu s Alláhem. Tyto příběhy a jiné jsou prospěšné a je v nich poučení.

Čas nám nedovoluje jich zmínit více.

Tyto události a ještě další předcházely pozdějšímu odchodu z Mekky do Medíny (hidžra), aby se dál šířil islám. Budeme v tomto hovoru pokračovat příští pátek, dá-li Alláh. Připomínáme bratrům a sestrám prospěšnost půstu v den „Ášúrá“ (desátý den měsíce muharramu), neboť Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Kdo se postí v den ášúrá, budou mu odpuštěny hříchy za celý předchozí rok.“ (podle Muslima) Je lepší postit se ještě jeden den navíc, abychom se odlišili od lidu Knihy. Ibn Abbás (radhia Alláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Budu-li živ příští rok, budu se postit také devátý den (měsíce muharramu).“