Páteční kázání 12. 6. 2015 (25. ša´bán 1436 h)                                     šejch Ahmad Rajab

Mešita v Praze

 Příprava na měsíc ramadán

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Služebníci Alláha, za několik dní očekáváme příchod velkolepého a požehnaného měsíce, štědrého hosta, který k nám přichází jednou za rok a kterým je měsíc ramadán, měsíc milosti a odpuštění, který nás osvobozuje od Ohně pekelného, prosím Alláha, Vznešeného a Všemohoucího, ať k nám nechá dojít ramadán a dopřeje nám stát se těmi, kdo budou chráněni před Ohněm pekelným, nechť ho učiní měsícem dobra a požehnání pro nás i pro celou islámskou komunitu od východu až po západ. Amen.

Náš Pán, Vznešený a Mocný, pravil: „Postním měsícem je měsíc ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení. Kdo z vás spatří na vlastní oči měsíc, nechť se postí!“ (Kráva, 2:185)

O prospěšnosti měsíce ramadánu se traduje mnoho hadísů, z nichž zmíníme vyprávění Abú Hurajry (rAa) o tom, že Prorok (sAs) řekl: „O první ramadánové noci se otevírají brány nebes a žádná se nezavře, brány Pekla se zavřou a žádná se neotevře, ďáblové jsou spoutáni řetězy. Volající zvolá: ‚Ty, kdož hledáš dobro, přistup! Ty, kdož hledáš zlo, zůstaň stát! Neboť zde jsou ti, které Alláh ochrání před Ohněm pekelným.‘ Takto je tomu každou noc.“

Dále Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo dodržuje půst v měsíci ramadánu s vírou a doufá, že dostane svou odměnu od Alláha, tomu budou odpuštěny jeho minulé hříchy, a kdo stráví Osudovou noc v modlitbách a doufá, že dostane svou odměnu od Alláha, budou mu odpuštěny jeho minulé hříchy.“

Je to proto velká příležitost pro odpuštění hříchů a smazání prohřešků.

Prorok (sAs) také řekl: „Pět denních (předepsaných) modliteb, páteční modlitba do další páteční modlitby, ramadán do dalšího ramadánu mažou hříchy, kterých se dopustíte mezi nimi, pokud se nedopustíte velkých hříchů.“

Dále řekl: „Malá pouť v měsíci ramadánu se rovná velké pouti“ (v jiné verzi: „velké pouti vykonané se mnou“) (podle al-Buchárího a Muslima) Smyslem tohoto hadísu je přirovnání, co se týče odměny, a neznamená to, že by bylo možné velkou pouť takto vyměnit za malou. Mohli bychom jmenovat další příklady hadísů hovořících o prospěšnosti ramadánu.

Každý muslim a muslimka by měli využít příležitosti tohoto velkolepého a požehnaného měsíce, neboť ramadán přináší velkou milost a obrovský dar od Všemocného a Vznešeného Alláha, kterým obdarovává toho, koho chce, ze Svých služebníků. Je třeba, abychom Mu byli za toto dobrodiní vděční, abychom se na ně připravili, abychom si ho cenili tak, jak si zaslouží. Je tedy třeba, abychom přivítali náš měsíc ramadán s vírou a to nejlepší, co můžeme udělat je:

– přivítat ho s upřímným pokáním, návratem k Alláhovi, Všemohoucímu a Vznešenému, upuštění od všech hříchů a neposlušnosti, menší či větší, začněme novou kapitolu s Alláhem, Alláh je Odpouštějící a Slitovný. Vznešený Alláh praví: „Vy, kteří věříte, obraťte se k Alláhovi s upřímným pokáním!“ (Zákaz, 66:8) Prorok (sAs) řekl: „Alláh otevírá svou dlaň v noci, aby se mohli kát ti, kdo zhřešili ve dne, a otevírá svou dlaň ve dne, aby se mohli kát ti, kdo zhřešili v noci a takto stále až do Soudného dne.“

Podle Abú Hurajry (rAa) se traduje, že Prorok (sAs) vystoupil na minbar a řekl: „Amen. Amen. Amen.“ Řekli mu: „Posle Alláhův, když jsi vystoupil na minbar, řekl jsi: ‚Amen. Amen. Amen.‘ Odpověděl: „Přišel ke mně archanděl Gabriel a řekl: ‚Koho zastihne ramadán a nebylo mu odpuštěno, ten půjde do Pekla a Alláh ho vrhne velmi daleko, proto řekni ‚Amen‘.‘ Řekl jsem tedy ‚Amen‘. ‚Kdo má staré rodiče, nectí je a zemře, ten půjde do Pekla a Alláh ho vrhne velmi daleko, proto řekni ‚Amen‘.‘ Řekl jsem tedy ‚Amen‘. Ten, kdo pro tebe nežádá požehnání, když je vysloveno tvoje jméno v jeho přítomnosti, ten půjde do Pekla a Alláh ho vrhne velmi daleko, proto řekni ‚Amen‘. Řekl jsem ‚Amen‘. (dobrý a správný hadís)

– vykonávání více zbožných skutků a snaha o dobré skutky: měsíc ramadán je časem pro vykonávání více zbožných skutků. Mnozí lidé očekávají ramadán přípravami jídla, pití nebo ztrácejí čas něčím, co nemá žádný užitek, ti však nepoznali prospěšnost ramadánu a pravdu ramadánu. Je to čas odpuštění hříchů, ochrany před Ohněm pekelným, znásobování dobrých skutků. Alláh pravil: „Snažte se vzájemně překonávat v dobrých skutcích!“ (Kráva, 2:148)Abdulláh bin Abbás (rAa) vyprávěl: Prorok (sAs) byl tím nejštědřejším z lidí a byl tím nejštědřejším v měsíci ramadánu, kdy se s ním setkal archanděl Gabriel, který se s ním setkával každou noc po celý ramadán a učil ho Korán. Prorok (sAs) byl štědřejším v konání dobra než osvěžující vánek.“ (podle al-Buchárího)

– zpytování sebe sama: uplynul rok od minulého ramadánu, co jsme udělali? Co jsme udělali pro sebe v tomto roce? Zpytujme sami sebe o tom, co jsme vykonali, a připravme se na to, co přichází.

Pro tentokrát je to vše. Prosím Alláha, abychom se dočkali ramadánu a aby půst v něm byl od nás přijat.