Páteční kázání 26. 5. 2017 (30. ša´bán 1438)

Ahmad Ragab

 Mešita v Praze

Ramadán je velkým požehnáním

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel.

Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství

Nastal ramadán, významný a požehnaný měsíc, vznešený host, který nás navštěvuje jednou za rok. Blahopřejeme tomu, kdo využije jeho dny i noci a znásobí v něm zbožné činy, které ho přiblíží k Všemocnému a Vznešenému Alláhovi, a dosáhne díky tomu Jeho uspokojení.

Dočkání se ramadánu je velkým požehnáním, které dokáží docenit pilní zbožní lidé. Vznešený Alláh o ramadánu praví: „Postním měsícem je měsíc ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení. Kdo z vás spatří na vlastní oči měsíc, nechť se postí! Ten z vás, kdo je nemocen nebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později; Alláh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné. Dodržujte plně tento počet a chvalte Alláha za to, že správně vás vede – snad budete vděční!“ (Kráva, 2:185).

Abú Hurajra (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Přišel ramadán, požehnaný měsíc, ve kterém vám Všemocný a Vznešený Alláh nařídil, abyste se postili. V tomto měsíci jsou brány Ráje otevřené a brány Pekla zavřené a každý ďábel je spoután řetězy. Alláh v něm má jednu noc, která je lepší než tisíc měsíců. Kdo je zbaven jejího dobra, ten skutečně strádá.“ (upraveno al-Albáním)

At-Tirmídhí vyprávěl a jeho vyprávění upravil al-Albání – nechť je k němu Alláh milosrdný – že Prorok řekl: „První večer ramadánu jsou ďáblové spoutáni řetězem, džinové jsou zadrženi, brány Pekla jsou zavřeny a žádná brána se neotevře, brány Ráje jsou otevřené a žádná není zavřena. A volající zvolá: ‚Ty, kdo hledáš dobro, přistup blíže!‘ a ‚Ty, kdo hledáš zlo, stůj! Neboť toto jsou ti, které Alláh zachrání před Peklem.‘ A toto každou noc.“

Abú Hurajra (radhia lláhu anhu) také vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Pět předepsaných modliteb, od jedné páteční modlitby k další páteční modlitbě, od jednoho ramadánu k dalšímu ramadánu odčiní hříchy spáchané mezi nimi, pokud nebyly spáchány velké hříchy.“ (podle Muslima) Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) ve správných hadísech říká, že „kdo se postí ramadán s vírou hledaje odměnu od Alláha, tomu budou odpuštěny jeho minulé hříchy, kdo stráví noci ramadánu v modlitbách s vírou hledaje odměnu od Alláha, tomu budou odpuštěny jeho minulé hříchy, kdo stráví noc Osudu (Lajlat al-Qadr) v modlitbách s vírou hledaje odměnu od Alláha, tomu budou odpuštěny jeho minulé hříchy“. (podle Al-Buchárího, Muslima dle vyprávění Abú Hurajry (radhia lláhu anhu) S vírou – věří v odměnu za dobré skutky, hledaje odměnu – cílem jeho snažení je spatřit Vznešeného Alláha. Ramadán je příležitost a dar od Alláha, abychom získali více dobrých skutků, odčinili hříchy a špatné činy, což může ten, kdo využije této příležitosti a učiní vše pro to, aby mu bylo odpuštěno. Kdo však setrvá v neposlušnosti a nevěnuje pozornost příchodu ramadánu, o toho se obáváme podle slov Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam): „Hanba člověku, ke kterému přijde ramadán a zase odejde, aniž by mu bylo odpuštěno.“ (podle Muslima)

Není nic smutnějšího, než když přijde ramadán a zase odejde a člověk si dál nese své hříchy, jeho břímě je stále zapsáno v knize jeho skutků!

Abú Hurajra (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) vystoupil na minbar a řekl: „Ámen, ámen, ámen.“ Řekli mu: „Posle Alláhův, když jsi vystoupil na minbar, řekl jsi třikrát ámen.“ Odpověděl jim: „Přišel ke mně Gabriel a řekl: ‚Kdo se dožije ramadánu a nebylo mu odpuštěno, ten přijde do Pekla, nechť ho Alláh uchrání. Řekni ‚Ámen‘.‘ A tak jsem řekl ‚ámen‘. ‚Kdo přijde ke svým rodičům nebo některému z nich a nechová se k nim dobře a pak zemře, ten přijde do Pekla. Nechť ho Alláh ochrání. Řekni ‚Ámen‘.‘ A tak jsem řekl ‚ámen‘. ‚Kdo ti nedá požehnat, když je před ním o tobě zmínka, a zemře, tak přijde do Pekla. Nechť ho Alláh ochrání. Řekni ‚Ámen‘.‘ A tak jsem řekl ‚ámen‘.“ (upraveno al-Albáním)

Stojí za to, aby ten, komu Alláh dopřál, aby se dožil ramadánu, nepromarnil své dny a noci. Je to jen pár dní, vynasnažte se konat zbožné skutky, přivítejte jej s pokáním, vynasnažte se a předhánějte se v konání různých zbožných skutků. Nechť je od nás i od vás Alláh přijme.