Páteční kázání 9. 12. 2016 (10. rabí´l awwal 1438 H)                          šejch Ahmad Rajab

                          Mešita v Praze

 Vznešenost Prorokových mravů

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

V těchto dnech si připomínáme narozeniny našeho Proroka Mohameda (salla lláhu ʻalejhi wa sallam). Kdykoli se hovoří o Prorokovi (salla lláhu ʻalejhi wa sallam), je to vždy dobré a užitečné. Dnes se – s dovolením Požehnaného a Všemohoucího Alláha – chceme věnovat morálce Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam). Pokud bychom o tomto tématu chtěli hovořit podrobně, bylo by to velmi dlouhé. Dnes nám postačí, když se zmíníme o jeho dobrých mravech obecně bez zabíhání do podrobností.

Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) měl ze všech lidí ty nejlepší mravy, nejlépe jednal s druhými, byl nejštědřejší a nejbohabojnější. Anas (radhia lláhu anhu) řekl: „Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) má ze všech lidí ty nejlepší mravy.“ (traduje se podle obou šejchů, Abú Dáwúda i at-Tirmídhího) Matka věřících, Safíja bint Hujaj (radhia lláhu anhu) vyprávěla: „Neviděla jsem nikoho, kdo by měl lepší mravy než Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam).“ (podle at-Tabaráního, s dobrým řetězcem tradentů) Vznešený Alláh chválí a popisuje mravy Svého Váženého Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) těmito slovy: „Vždyť vskutku povaha tvá je vznešená.“ (Pero/Nún, 68:4) A o jeho poslání praví: „A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré.“ (Proroci, 21:107) Matka věřících, cÁ’iša (radhia lláhu anha) odpověděla, když byla dotázána na mravy Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam): „Jeho morálkou byl Korán.“ (sbírka správných hadísů imáma Muslima) cAtá‘(radhia lláhu anhu) vyprávěl: „Řekl jsem Abdulláhovi bin Amr, aby mi pověděl něco o vlastnostech Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) v Tóře. Vyhověl mi a přísahal při Alláhovi, že je popsán v Tóře stejnými slovy jako v Koránu: ‚Proroku, vyslali jsme tě jako svědka a hlasatele zvěsti radostné i jako varovatele (Spojenci, 33:45), jako ochránce negramotných, jsi můj služebník a můj Posel, dal jsem ti jméno Al-Mutawakkil – ten, který se spoléhá na Alláha – nemáš tvrdé srdce, ani nejsi krutý, ani nejsi jako ten, kdo křičí na tržištích, neoplácíš zlo zlem, ale odpouštíš a promíjíš. Alláh tě k sobě nepovolá, dokud tvým prostřednictvím nenapraví národ sešlý na scestí, až řeknou: Není boha kromě Alláha. Tím otevře oči slepým, uši hluchým a srdce zatvrzelým.“ (podle al-Buchárího)

Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) neměl sobě rovného v dobrých mravech a v dobrém jednání ve všech významech tohoto slova, měl ze všech lidí ty nejlepší mravy, veškeré mravy, nejlépe jednal s lidmi při jakémkoli jednání. Řečeno jeho (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) slovy: „Byl jsem poslán, abych dovedl dobré mravy k dokonalosti.“ O jeho dobrých mravech svědčí svědectví blízkých i vzdálených lidí, nepřátel i přátel.

Těchto svědectví o jeho dobrých mravech a dobrém chování je mnoho a nemáme dost času, abychom se o nich zmínili. Je na všech muslimech, aby šířili jeho dobré mravy, řídili se jeho dobrými mravy ve všech svých záležitostech, abychom my všichni byli správným a spolehlivým příkladem islámu a islámských mravů. Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) nabádal svůj lid k dobrým mravům v mnoha hadísech, například řekl (salla lláhu ʻalejhi wa sallam): „Věřící, kteří mají nejdokonalejší víru, jsou ti, kteří mají nejlepší chování, a ti nejlepší z vás jsou ti, kteří se chovají dobře ke svým manželkám.“

Modlete se za toho a pozdravujte toho, koho Alláh poslal jako milosrdenství pro lidstvo veškeré.