Ve čtvrtek 22. 6. 2017 zavítal do mešity na Černém mostě během postního měsíce Ramadánu židovský rabín Michael Dushinsky a zúčastnil se společně s muslimy večeře.

Návštěva probíhala v duchu mezináboženského dialogu. Rabín Dushinsky zdůraznil mnohost pojící judaismus s islámem.

Muslimové s nadšením uvítali návštěvu rabína Dushinskeho působícího v Jeruzalémské synagoze, jehož návštěva i přijetí symbolizuje možnost vzájemného dialogu mezi Židy a muslimy.