Autorské právo: bialasiewicz / 123RF Reklamní fotografie

V londýnské mešitě v ulici Romford došlo k setkání mezi židovskými studenty a muslimy. Mladí věřící se tak pokusili prohloubit mezilidské vztahy.

Mešita Minhaž alQurán přivítala židovské studenty ze synagogy ze čtvrti Wimbledon. Jednalo se tak o první historické setkání Židů a muslimů přímo v mešitě.

Představitel mešity Asif Shakoor prohlásil: „Rozhodli jsme se navázat dialog na tom, co nás spojuje. Atmosféra byla úžasná plná pokoje a zajímavá jak pro nás, tak i pro židovskou komunitu.“

Muslimové a Židé společně diskutovali o Koránu a Talmudu. Mladí muslimové nakonec pozvali židovské studenty na oběd nazvaný „pokrm pro mír“.

Rafiq Patal, tajemník muslimské komunity zdůraznil důležitost této návštěvy, která by měla sloužit jako příklad toho, že mešita se nikomu neuzavírá.

„Doufáme, že v brzké době zopakujeme podobné akce, které slouží k výměně myšlenek a nápadů“, prohlásil Patal.