Autorské právo: tolokonov / 123RF Reklamní fotografie

Každý duchovně zaměřený člověk bude mít v úctě vodu.  Voda dává život. Bez vody by nemohl na Zemi existovat život a nemůže se rozvíjet žádná společnost. Bez vody by se Země stala neplodnou jako ostatní planety. Korán upozorňuje čtenáře: “Rci: „Co si myslíte? Kdyby se jednou zrána vody vaše v hloubce ztratily, kdo tedy, ne-li Bůh, vodu pramenitou vám dá?“ (67:30).

Důležitost vody nemůže být podceňováná. Člověk sám se skládá ze 60% vody, jak nám to připomíná i Korán (21:30).

Voda je také ohromným zdrojem spirituality. Když si uvědomíme, že voda je velkým Božím darem, bez kterého bychom nemohli žít, probouzí v nás vděčnost. Voda je symbol míru, tolerance a otevřeného ducha. Každá civilizace musí dbát toho, aby se vodou neplýtvalo.

Prorok Muhamad (nbzdm) zdůrazňoval důležitost vody a zakazoval s ní plýtvat. Jednou pozoroval nějakého muže, jak plýtvá vodou a napomenul ho, aby vodou tolik neplytval. Muž se ho otázal, zda má šetřit vodou vždy a všude.  Prorok odpověděl:”Ano, neplytvejte vodou, i kdyby jste byli na břehu tekoucí řeky.”

Existuje mnoho veršů z Koránu, které odkazují na vodu. Když se podíváme na vodu ve světle moderní vědy, zjistíme, že oceány nejsou pouze nádrže s vodou, ale také oceány spirituality. Voda se skládá z vodíku a kyslíku a díky těmto plynům vzniká voda dešťová. Ačkoli se v oceánské vodě nachází nejméně 3,5% soli, která působí konzervačně a nemůže ji užít k pití, při odpařování je tato sůl oddělena. Tato vodní pára se pak nashromáždí a vytvoří mraky, které přinesou déšť. Dešťová voda je pitná a může se užít na různé denní potřeby. Celý proces je znám jako hydrologický cyklus

Když člověk přemýšlí o tomto jevu, nutně to v něm probudí vděčnost Bohu.