Muslimská obec ve spolupráci s iniciativou Sázíme stromy úspěšně organizovala sobotní akci (25.11.2017), která byla uspořádána za účelem vysázení 20 Slivoní v okolí obce Hovorčovice, náležící ke Středočeskému kraji. Akce proběhla za příznivého počasí a díky vysoké účasti s řádně odvedenou prací bez problémů.

  • Inspirací pro zahájení této kampaně ve které hodlá muslimská komunita pokračovat, byla práce milionu a půl indických dobrovolníků, kteří vysadili během jednoho dne 66 milionů stromů.
  • Stromy zamezují erozi, zvyšují biologickou rozmanitost, snižují stres a mají vliv na koloběh vody i bilanci uhlíku v přírodě. V případě ovocných stromů si lze zajistit obživu způsobem šetrným k přírodě.

V případě, že máte zájem o sázení stromů, lze kontaktovat výše zmíněnou iniciativu nebo také v případě zájmu o sázení stromů s muslimy kontaktovat Muslimskou obec.

https://www.sazimestromy.cz/
https://www.facebook.com/MuslimskaObecvPraze/