Nikde na světě nenalezneme místo, kde se setkávají tři největší náboženství tak jako v Jeruzalémě. Židé, křesťané i muslimové považují Jeruzalém za největší posvátné poutní místo. Pro židy je to město jeruzalémského krále a chrámu, pro křesťany místo, kde žil Ježíš Kristus a pro muslimy místo, odkud se vznesl při Noční cestě prorok Muhammad do nebe.

Není to jen město, ale hlavní město a symbol tří abrahámových náboženství. Nikdo si samostatně nemůže přivlastnit Jeruzalém. Jako nelze smazat pátek (muslimský den modliteb), sobotu (den odpočinku pro židy) a neděli (křesťanský svátek vzkříšení Krista) z týdne, tak ani na Jeruzalém nemá každý samostatně vlastnické právo. Jeruzalém se všemi právy pro židy, křesťany a muslimy lze zachovat pouze tehdy, pokud zůstane všem.

Americký prezident Donlad Trump uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele. Tímto aktem narušil status quo a přispěl k ještě větší destabilizaci Blízkého východu. Mír na Blízkém východě závisí na vzájemném porozumění a nikoli na separaci.

Modlíme se za mír Jeruzaléma.