Páteční kázání 12. 1. 2018 (25. rabi´ath-thání 1439)                                    Ahmad Ragab

Mešita v Praze

 Chránění intimních partií před tím, co je zakázáno

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

 Vznešený Alláh praví ve Ctěném Koránu o vlastnostech dobrých muslimů: „…kteří pohlaví svá ochraňují…“(Věřící, 23:5)

Vznešený Alláh – sláva Mu – se zmiňuje v tomto verši o jedné z vlastností dobrých muslimů, kteří přijdou do Ráje, kde budou věčně žít. Touto vlastností je chránění svých intimních partií před tím, co je zakázáno, a vyhýbání se tomu, co Alláh zakázal, tedy cizoložství, homosexuálního vztahu a jiných, které Vznešený Alláh zakázal. Náš Vznešený Pán nám dovolil uspokojit svou touhu uzavřením řádného manželství, které splňuje všechny pilíře a zákonné podmínky. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Mladí muži, kdo z vás je schopen zajistit manželku, by se měl oženit, neboť to brání očím (v neslušných pohledech), chrání to před nemravností, a kdo nemůže, nechť se postí, neboť je to způsob, jak ovládnout svou sexuální touhu.“

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) také řekl: „Když k vám přijde někdo (požádat o ruku), jehož náboženství a charakter se vám líbí, tak s ním manželství uzavřete, neuděláte-li to, nastane na zemi rozvrat a zkaženost.“

Vezme-li si muslim manželku s dobrým úmyslem pro cudnost své i její duše, aby rozmnožil národ Muhammada (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), aby dali základ muslimské rodině a narodil se jim dobrý syn nebo dcera, který nebo která bude uctívat Vznešeného Alláha, tak jim oběma za to bude patřit velká odměna. Abú Dharr vyprávěl, že Posel Alláhův (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Má-li muž intimní styk se svou manželkou, počítá se to jako dobročinnost (sadaqa).“ Zeptali se ho: „Je snad odměna za ukojení sexuální touhy?“ Odpověděl: „Vidíte, kdyby ji uspokojil způsobem, který je zakázaný, nebyl by to snad pro něho hřích? Podobně, když svou touhu uspokojí způsobem, který je povolený, bude za to odměněn.“

Kdo hledá něco jiného než to, co Alláh povolil, tak překračuje meze stanovené Alláhem, Jeho pravidla. Po slovech o ochraňování intimních partií Alláh pravil: „… však kdo více než po tomto touží, to věru jsou přestupníci…“ (Věřící, 23:7) Muslim, který chce, aby s ním byl Alláh spokojen a aby se dostal do Ráje, musí střežit své pohlaví před tím, co Vznešený Alláh zakázal. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Kdo mi zaručí, že bude střežit to, co je mezi jeho vousy, a to, co je mezi jeho nohama, tomu zaručím Ráj.“

Vězte, že Vznešený Alláh nezakázal pouze samotné cizoložství, zakázal také to, co mu předchází, co je jeho příčinou, a vše, co k němu vede. Vznešený Alláh pravil: „A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je a špatná cesta.“ (Noční cesta, 17:32) Vědoucí a Moudrý Alláh nám zakázal přibližovat se k cizoložství, zakázal vše, co k němu vede: pohled, dotek, být o samotě s někým, s kým o samotě být nesmíme, protože tyto věci vedou k cizoložství.

Služebníci Alláhovi, tato touha si žádá, abychom bojovali sami se sebou, vyžaduje zdrženlivost, cudnost, proto Alláh přikázal těm, kdo se nemohou oženit nebo vdát, aby byli zdrženliví. Vznešený a Všemocný Alláh pravil: „A nechť ti, kdož nenalézají možnost sňatku, jsou zdrženliví, pokud je Alláh neobohatí z laskavosti Své.“ (Světlo, 24:33)

Jak je cudnost vyžadována od člověka, který není v manželství, tak je ještě zdůrazněna u ženatého muže a vdané ženy. Proto je těmto za porušení zákazu cizoložství slíben i větší trest. Prosíme Alláha, aby nás ochraňoval a aby chránil naše pohlaví před tím, co je zakázáno. Ó Alláhu, chraň nás tím, co je povolené, před tím, co je zakázané.