Autorské právo: forplayday / 123RF Reklamní fotografie

Sind ibn Ali Músa (zemřel po roce 864 n.l.) byl vynikajícím muslimským astronomem, matematikem a překladetelem. Pocházel z pákistánské provincie Sindh. Jeho otec konvertoval k islámu a jako aristokrat žil v Mansuru, hlavním muslimském městě Sindhů. V mladém věku odjel Sind ibn Ali do Bagdádu, kde získal dobré vzdělání.

Sind ibn Ali přeložil a upravil „Zij al Sindhind“ nebo-li Velkou studii o astronomii, která se stala základem pro celý muslimský svět. Jako matematik společně s Al Khwarizmim a Jakubem ibn Tariqem vypočítali průměr země a dalších astronomických těles. Představil také desetinou čárku v arabských číslicích.

Když Abbásovský chalíf Al-Mutawakkil plánoval vykopat velký kanál u Samarry, Sindovi bratři z čisté profesionální žárlivosti ho drželi dál od chalífy. Ujmuli se práce na kanálu a kvůli špatným matematickým výpočtům byl kanál chybně postaven a voda se v kanálech nenaplnila. Když se o tom chalífa dozvěděl, chtěl oba bratry popravit. Na poslední chvíli přišel jejich bratr Sind, opravil výpočty a stavba byla úspěšně dokončena.

Muslimská společnost se skládala ze všech různých národů a jazyků. Rozvoj společnosti závisel na čerpání z řeckých vědeckých knih, které muslimové nejen převzali, ale i dále rozvíjeli. Vzdělání se stalo základem rozvoje vědy i společenských nauk.