Absolventky kábulské univerzity získaly diplomy. Kábulská univerzita je první univerzitou v Afghánistánu, která nabízí studium ženám. Na univerzitě se vyučuje teorie feminismu, média, občanská společnost a řešení konfliktů.

Studijní program je financován Jižní Koreou a Jihoafrickou republikou pod vedením Organizace spojených národů v rámci rozvojových programů.

Letos absolvovalo 22 žen. Studijní program svědčí o změnách, které začaly po pádu Talibanu. Dříve byly ženy značně omezeny, jejich působení nepřekročilo dveře domů a studium jim bylo zapovězeno. I nyní, přes velké snahy jsou ženy občankami druhé kategorie.