Je pravdou, že k judaismu nelze konvertovat? Umývají se Židé před modlitbou ruce? Podobné otázky dostával Elhanan Miller v průběhu několika let. Elhanan Miller hovoří plynule arabsky a během let se setkal s muslimy, kteří měli špatné představy o židovské náboženské praxi.

Elhanan se tedy rozhodl učit muslimy judaismu v arabštině a kontextu islámu. V projektu nazvaném „Lidé knihy“ promítá animovaná videa, ve kterých vysvětluje v arabštině židovskou víru, rituály a porovnává je s islámem.

Je to jedinečný projekt svého druhu. První série srovnává rozdíl mezi košer a halal. Druhé video hovoří o židovské modlitbě.

Miller plánuje další série zabývající se oblečením a skromností, židovským pojetí Boha a postem v judaismu.

Miller se narodil v Jeruzalémě kanadským rodičům židovského původu. Zamiloval si arabštinu a od sedmé třídy jí začal studovat. Získal magisterský titul Isláímských studií na hebrejské univerzitě. Poté pracoval osm let jako novinář v arabských státech. Miller také studuje na rabínské škole Beit Midraš Har´el.