Židovské ženy v centru Londýna, přesně sto let od získání hlasovacího práva pro ženy, demonstrovaly společně s muslimkami a křesťankami za rovnoprávnost žen.

Muslimské a židovské ženy nedávno založily židovsko-muslimskou organizaci pod názvem „Nisa-Nashim“, která získala mezináboženské ocenění.

„Židovské ženy byly vždy ve společnosti aktivní. Vidíme nutnost společně s muslimkami a křesťankami bojovat za rovnoprávnost žen.“, prohlásila zakladatelka hnutí Laura Marks.