Amina Wadud | By Zorahaida zorahaida [Public domain], from Wikimedia Commons
Feministická hnutí bojovala za práva žen, včetně volebního práva a za práva vykonávat veřejné funkce či vlastnit majetek, právo na vzdělání a rovná práva v manželství. Feministická hnutí také pracovala na ochraně žen před domácím násilím a sexuálním obtěžováním.

Encyklopedie Britannica tvrdí, že v Athénách společenský stav žen byl na stejné úrovni jako u otroků. Neměly vzdělání a nemohly bez dovolení opustit domov.

Západní feminismus odmítá připustit, že existují biologické rozdíly mezi mužem a ženou. Feministé požadují zrušení institucionálního manželství a prosazují sexuální svobodu pro ženy. Některé požadavky by měly být prosazeny na úkor manželství a rodiny.

V muslimském světě sílí feministická hnutí. Na začátku islámského období byly muslimské ženy zapojeny do islámské společnosti, ale později díky patriarchálnímu vlivu se jejich aktivity drasticky snížily.

Profesorka Amina Wadudová říká, že realizace koránského poselství rovnosti a spravedlnosti se bržděna díky patriarchálnímu výkladu Koránu a praxi muslimů.