By The original uploader was ThutmoseIII at English Wikipedia. (Transferred from en.wikipedia to Commons.) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Egyptská organizace pro fatwy Dar Al-Iftaa nedávno nazvala ženskou obřízku za mrzačení ženských genitálií a striktně ji zakazuje. Organizace také k tomuto prohlášení dodala, že boj proti ženské obřízce, která mrzačí tělo, je náboženskou povinností.

Dar Al-Iftaa vysvětluje, že se zmínka o ženské obřízce nikde v šarii nevyskytuje a je spíše považována za sociální normu v chudých venkovských egyptských oblastech.

Ženská obřízka je považována za útok na náboženské hodnoty, protože mrzačí ženské tělo.

Islám chrání lidské tělo a jakékoli mrzačení porušuje toto pravidlo. Pokud rodiče dívky souhlasí s ženskou obřízkou, měli by být potrestáni.

Ministr zdravotnictví rozhodl, že „ženská obřízka se v nemocnicích i v soukromých klinikách zakazuje“.