Zdroj:  [CC BY-SA 2.0 ], via Wikimedia Commons
Již podruhé se v Mexiku konala mezinárodní konference týkající se migrace. Při této příležitosti zaslal papež František konferenci list, ve kterém zdůrazňuje, že migrace může obohatit společnost.

Papežovu zprávu přečetl na konferenci arcibiskup Paul Richard Gallaghero, sekretář pro mezinárodní vztahy Vatikánu.

Papež František připomněl účastníkům kongresu jejich odpovědnost prosazovat hodnoty spravedlnosti, solidarity a soucitu, které jsou základy humanismu.

Přistěhovalci přinášejí do společnosti pohledy přinášející přínos. Jejich životní zkušenosti by nás měli probrat z našeho falešného pohodlí“, prohlásil papež František.

Podle papeže Františka není pro evropské státy problémem migrace, ale osoby mající odlišnou kulturu a zvyky.

Tito lidé jsou našimi bratry a sestrami nezávisle na tom, odkud tito lidé pochází.