By Benbabaali [Public domain], from Wikimedia Commons
Saadane Benbabaali je alžírský akademik, jehož předci přišli kdysi z Andalusie, z oblasti dnešního Španělska. V Paříži vystudoval arabskou literaturu a více než 15 let provází skupinky studentů po Anadalusii, aby se podělil o svou vášeň a znalosti tohoto regionu.

 

Harmonická společnost

Benbabaali se domnívá, že jedině v Andalusii dokázali pospolu v klidu žít muslimové, židé a křesťané. Společně dokázali vytvořit jednu harmonickou kulturu. Je to příklad pro svět, ve kterém pozvolna sílí disrespekt a netolerance.

V dnešní době potřebujeme filozofy, myslitele a mystiky, kteří zasahují do lidských vztahů.“, vysvětluje Benbabaali.

V roce 711 vstoupila muslimská armáda na Iberský poloostrov. Obsadila větší část Portugalska, Španělska a jižní část Francie. V době připojení k Ummajjovské říši se oblast stála známou jako Andalusie.

Během islámského zlatého věku se mezi 8. a 14. stoletím stala Anadalusie centrem pro sociální a kulturní studia, umění, vědy, architektury, zemědělství, lékařství a matematiky.

Myslitelé středověku

Tato éra zrodila nejvýznamnější učence, básníky, hudebníky, filozofy a historiky jako například Ibn Rušda, Al Zarqaliho, Al Zahrawiho či Ibn Firna.

Mnoho vědců tento vědecký a kulturní pokrok přičítá náboženské toleranci a spolupráci mezi židy, křesťany a muslimy. Benbabaali se domnívá, že tento zlatý věk islámu by se mohl stát pro Evropu příkladem a cestou k osvícení.

Andalusie patří do minulosti, ale minulost by měla inspirovat přítomnost“, prohlásil Benbabaali.