Pera Museum [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
Když v roce 1840 v Irsku propukl hladomor, osmanský sultán Abdülmecid se rozhodl zaslat hladovějícím Irům částku 10 000 liber (1 libra v roce 1840 měla hodnotu 60 dnešních liber).

Britská královna Victoria však sultána Abdülmecida požádala, aby částku snížil, protože sama chtěla darovat Irům pouze 2000 liber.

Sultán Abdülmecid jejímu přáni vyhověl a snížil částku na 1000 liber, což v přepočtu na současnou českou měnu dělalo kolem 1 700 000,- Kč.

Irská šlechta pak podle archivních dokumentů sultánovi poděkovala za pomoc.

Sultán Abdülmecid patřil k pokrokovým sultánům. Přikázal zrovnoprávnit všechny obyvatele osmanské říše bez ohledu na vyznání víry.