Zdroj: Wikipedia

Během své návštěvy Irska, papež František vyzval mezinárodní společenství k vytvoření světové rodiny národů, která by chránila malé a slabé národy (jako například Rohingy v Barmě či Jezidy v Iráku).

Papež František poznamenal, že „rasová a etnická nenávist, násilí, pohrdání lidskou důstojností a základními právy vychází z prohlubující se propastí mezi bohatými a chudými. Jdeme proti smyslu jedné rodiny a proto nesmíme ztrácet naději a odvahu. Musíme být mírotvorci a opatrovníci jeden druhého”.

Materiální růst jedné strany otupuje cit pro chudé a potřebné. Dusí bezbranné a nenarozené. Největší výzvou je uprchlická krize, která je pro nás příležitostí k projevení humanity a milosrdenství.

Ve světě, který se díky globalizaci zmenšil a více než kdy jindy se různé kultury setkávají, je důležité probudit v národech respekt k odlišným kulturám. Kvůli narůstajícím konfliktům na Blízkém východě se budeme s odlišnou kulturou setkávat čím dále častěji. Proto je důležité hledat cestu porozumění.