Jako každý rok i tentokrát v Německu probíhá kulturní akce během nichž lidé různých náboženských vyznání navštěvují mešity. Muslimové se tak snaží podporovat dialog a překonávat vzájemná nedorozumění.

„Tento den dává příležitost více než 100 000 návštěvníkům, aby získali informace o islámu a mohli si přímo s muslimy promluvit.“, prohlásil Burhan Kesici, mluvčí Německé muslimské rady.

Téměř 900 mešit v celém Německu se zúčastní každoroční akce „Den otevřených mešit“.

Výsledek těchto akcí přispívá k vzájemnému porozumění, odbourávání předsudků a navázání nových vztahů.