Priština: Existuje bohužel mezi muslimy rozšířená tradice, že je pro ženu lepší modlit se doma než v mešitě. Avšak v Kosovu, inspirované osmanskou tradicí, si myslí, že žena je schopna v mešitách zajistit odbornou výuku.

Ženy diskutují s Agime Sogojeva.

Každý den se muslimky scházejí v mešitě, kde působí v severní části Kosova ve městě Mitrovica jako duchovní učitelka Agime Sogojeva. Diskutují o Koránu, právech žen či praktických otázkách týkajících se rodiny.

Sogojeva je jedna ze stovek teologů, která se snaží v Kosovu oživit muslimské tradice. Učí na třech vysokých muslimských školách a v centrech. Od doby, kdy Agime začala působit, navštěvuje stále více žen mešity.

Agime bojuje proti stereotypům a mylným představám, které obklopují ženu.