Stockholm – V letech 2017 – 2018 více než polovina nenávistných útoků na internetu bylo namířeno proti muslimům.

Podle agentury Online Hate Speech Monitor policejní zprávy ukázaly, že počet trestných činů spáchané přes internet se zdvojnásobil a na severu země ztrojnásobil.

„přes padesát procent zločinů je spácháno proti muslimům, dvacet dva procent proti žadatelům o azyl z Afriky“, prohlásil agentury.

Počet zločinů se také zvýšil kvůli zvýšení užívání sociálních sítí.

Agentura poznamenala, že virtuálních útoků se dopouští lidé nad 50 let. 83% pachatelů byli muži, zatímco 17% ženy.

Minulý rok bylo za útoky přes internet odsouzeno 459 osob.