Velká mešita v Paříži | zdroj Wikipedia

Paříž: Ve čtvrtek (16. 5. 2019) přijala francouzská horní komora Parlamentu návrh zákona, který zakazuje matkám, které doprovází své děti na školním výletě, na hlavě šátky.

Návrh zákona v senátu předložila konzervativní Republikánská strana. Návrh zákona podpořilo 186 senátorů, 100 proti a 159 se zdrželo hlasování.

Návrh zákona musí schválit Národní shromáždění – dolní komora parlamentu.

Jacqueline Eustache-Brinio, zákonodárkyně Republikánské strany tvrdí, že zákon si klade za cíl posílit sekulární pozici ve školství.

Na druhou stranu francouzský ministr školství Jean-Michel Blanquer prohlásil, že takový zákon je v rozporu s rozhodnutím Rady státu a vytváří mnoho problémů při rozvoji školství. Chápe však pohnutky těch, kteří zákon navrhují.

Mohammed Moussaoui, prezident Svazu frncouzských mešit prohlásil, že tento zákon je proti náboženské svobodě.

Moussaoui vyzval zákonodárce, aby návrh zákona odmítli a zajistili rovné zacházení s občany různých náboženství.