Páteční kázání 12. 7. 2019 (9. dhu´lqadá 1440 H)   

šejch Usama al-Diri

Mešita v Teplicích

Dobročinnost a její účinek

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

V obou sbírkách správných hadísů se traduje, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Ve dvou případech je závist povolena: člověku, kterému dal Alláh bohatství a on s ním správně naloží, a člověku, kterému dal Alláh moudrost a on se jí řídí a učí jí.“ Bylo také potvrzeno od Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam), že řekl: „Horní ruka je lepší než spodní. Horní ruka dává, spodní ruka žebrá.“ Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Jsou tři druhy rukou. Alláhova ruka je ta horní. Další ruka je ta, která dává. Ruka žebrajícího je ta spodní.“ My, jako muslimská menšina vidíme, že někteří mají žebrání za povolání, myslí si, že když se někam postaví a dostávají dary, je to řemeslo a znamená to pro ně příjem.

Imám aš-Šáfií tradoval s dobrým řetězcem tradentů podle Abú Hurajry (radhi lláhu anhu), že slyšel Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam), jak řekl: „Přísahám při tom, v Jehož rukách je moje duše, když dá člověk dobročinný dar z dobrého výdělku – a Alláh přijímá pouze dobrý výdělek, do Nebes se dostane pouze dobrý – je to, jako by ho dal do rukou Milostivého, který o něj pečuje, jako kdokoli z vás pečuje o koně, až se z toho malého kousku v Soudný den stane velká hora.“ Pak zarecitoval: „Což nevědí, že Alláh je ten, jenž přijímá pokání služebníků Svých a přijímá i almužnu? Alláh věru je blahovolný k pokání a slitovný.“ (9:104)

Muslimové, dávejte z toho, co vám dal Alláh a v čem vás ustanovil nástupcem, aby zjistil, jak s tím naložíte. Dávejte z dobrého, co jste získali, neboť Alláh je dobrý a přijímá jen to, co je dobré. Neobracejte se k tomu, co je špatné, abyste z toho dávali. Nedosáhnete zbožnosti, dokud nebudete dávat z toho, co je vám milé, budete-li dávat z toho, co je dobré, tak to děláte jen pro sebe, dávejte jen z touhy setkat se tváří v tvář s Alláhem, budete-li dávat z toho, co je dobré, vrátí se vám to, nekřivděte nikomu, dávejte jen z toho, co je dobré, neboť Alláh to ví.

Ve sbírce správných hadísů imáma Muslima – nechť je k němu Alláh milostivý – se traduje podle Abú Hurajry (radhi lláhu anhu), že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Majetek se nezmenší, když dáte dobročinný dar.“ V obou sbírkách správných hadísů se podle Abú Hurajry traduje, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Všemohoucí Alláh praví: „Lidé dávejte dary, děláte to pro sebe.“ V obou sbírkách správných hadísů bylo potvrzeno podle Adí bin Hátima (radhi lláhu anhu), že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) se zmínil o Pekle a poprosil před ním o ochranu a otočil se třikrát stranou, pak řekl: „Chraňte se před Ohněm, i kdyby to mělo být jen polovinou datle. Kdo nemá ani to, tak dobrým slovem.“ Podle tohoto hadísu je dobročinnost ochranou před Ohněm pekelným, i kdyby to měla být jedna datle nebo několik datlí, dobré slovo, kdyby člověk víc neměl.

Bylo potvrzeno, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Každý člověk se v Soudný den skryje ve stínu své dobročinnosti, dokud nebudou lidé rozsouzeni.“ Dávejte dobročinné dary z toho, co máte. Dobro obdarování není podle toho, jestli je člověk, který dává, bohatý. Dávejte dobročinné dary, dokud můžete. Buďte bohabojní, jak se patří, ať patříte k těm, kdo dávají almužnu, předhánějte se v konání dobrého, neboť kdo v islámu ustanoví něco dobrého, dostane za to odměnu a také bude odměněn za ty, kdo se pak podle toho řídí, aniž by byla snížena jejich odměna. Kdo si pospíší s dobročinným darem, je-li k tomu vyzván, nebo když vidí potřebného, dostane se mu odměny za všechny, kdo dají dobročinný dar po něm. Vězte, že největší odměnu za dobročinný dar dostanete, když se chováte správně a nejste rozhazovační, bojíte se chudoby a úvah o bohatství. Vězte, že nejvíce mají nárok na dobročinný dar vaši příbuzní, za jejichž výživné nejste přímo odpovědní, a že odměna za dobročinný dar příbuzným je dvojnásobná, pro chudáka je to dobročinný dar, pro příbuzného dva – dobročinný dar a příbuzenský vztah. Člověk nejprve začíná u sebe, pak u těch, o které pečuje. Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Začněte těmi, o které pečujete: svou matkou, otcem, sestrou, bratrem, pak kdo je dalším nejbližším příbuzným a dalším, podle pořadí.“

Nechť nám dá Alláh dobrý život na tomto světě i na Onom světě a nechť nás ochrání před Ohněm pekelným.