Rasistické urážky se ve Finsku stávají běžnou věcí a to i v politickém prostředí, varovala zpráva Rady Evropy.

Autor: Janne Hellsten – originally posted to Flickr as Eduskuntatalo, CC BY 2.0, Odkaz

Strana Finnů, jejichž kampaň je založená na odmítání udělovávání azylu, je druhou nejsilnější stranou v parlamentu.

„Rasistické a netolerantní projevy nenávisti se stupňují. Hlavními terči nenávisti jsou žadatelé o azyl a muslimové,“ uvádí se ve zprávě komise Rady pro boj proti rasismu a inteloranci (ECRI).

Terčem nenávisti nejsou pouze imigranti, ale také židovská komunita.

V loňském roce Agentura Evropské unie pro základní lidská práva zjistila, že Afričané ve Finsku byli nejvíce postiženi rasovými útoky.