Kanadské město Ottawa se rozhodlo učinit přítrž rostoucí nenávisti. „Síla našeho města spočívá v rozmanitosti.“ prohlásil starosta města Jim Watson. „Jsem hrdý na to, že můžeme spolupracovat s různými organizacemi a agenturami, které se snaží eliminovat nenávist a násilí. Hledáme společnou řeč místo rozdílů. Bez ohledu na věk, etnický původ, kulturu, náboženství, hodnoty a přesvědčení se může do projektu zapojit každý.”, dodal.

Je to první krok k tomu, aby se různé komunity postavily rasismu, islamofobii, antisemitismu čí násilí páchané na ženách. Během příštího roku se koalice zaměří na odstraňování prvotních příčin nenávisti a násilí.

V posledních letech Ottawa zaznamenala nárůst trestných činů z nenávisti zaměřené vůči náboženské, zejména muslimské komunitě. Podle policejní statistiky vzrostlo v roce 2017 násilí páchané na muslimské komunitě o 67 procent. Ottawa se tak zařadila na desáté místo nejnebezpečnějších měst v Kanadě.