Na začátku listopadu 2019 starosta města Thunder Bay v kanadském státě Ontario, Bill Mauro, ocenil osmnáctiletou Kanaďanku jordnánského původu Yamaan Alsumadi cenou Youth Leader Award 2019 za její aktivitu v regionální radě pro multikulturní mládež.

Podle Thunderbay.ca Yamaan působila antirasistickém hnutí Anti-Rasism Incident Working Reporting Working Group, které bojuje proti předsudkům nebo v organizaci Kanadská společnost proti rakovině. V současné době pracuje s mládeží pocházející z různých komunit a studuje medicínu.

Yamaan popisuje své aktivity: „Obvykle hovoříme se studenty, kteří pocházejí z různých etnických komunit, abychom jim pomohli se integrovat do společnosti. Kanada v současné době prožívá kulturní šok. Jako osoba, která není domorodým obyvatelem Kanady chci od nich slyšet zážitky, které mají ve své nové vlasti. Naslouchám jim a hledám pro ně způsoby jak jim pomoci. Mnoho mladých lidí má pocit, že do kanadské společnosti nepatří a nejsou žádaní.“

Yamaan se setkává s místními muslimy a organizuje setkání s nemuslimy. „Den otevřených dveří mešit je způsob, jak se integrovat do společnosti. Lidé mají příležitost setkávat se s muslimy a ptát se na věci, na které by se za normálních okolností nezeptali.“, prohlásila Yamaan.