Během ramadánu si připomínáme čas, ve kterém byl proroku Muhammadovi zjeven Korán. Od muslimů se očekává, že se budou postit (nejíst a nepít) od východu do západu slunce. Ramadán je také měsícem sebereflexe a časem setkávání se během večeře a modlitby.

Mešity po celém světě jsou v době ramadánu nejrušnějšími místy planety. Mnoho mešit však zůstává v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví během pandemie Covid-19 uzavřeno. Letos muslimové ramadán prožívají zcela odlišně než jindy.

Má to však i pozitivní stránku. Půst je velmi prospěšný pro tělo a to z několika důvodů. Půst posiluje imunitní systém. Již staří Egypťané využívali půst k očištění těla od nemocí. V poslední době lékařská studia prokázala, že půst má blahodárné účinky na imunitní systém tím, že snižuje množství zánětu v těle, které se mohou vyskytovat v buňkách.

Ve snaze ušetřit energii během půstu, tělo recykluje mnoho starých nebo poškozených imunitních buněk, které se po půstu z regenerují. Tyto buňky pak rychleji reagují na infekce a celková imunita se zlepšuje.