Z průzkumu společnosti Novus vyplývá, že většině dotázaných nezáleží na tom, odkud jejich sousedé pocházejí.

Přibližně 22% dotázaných by si nepřálo mít za souseda muslima nebo člověka z blízkovýchodním pozadím.

Pouze 4% dotázaných uvedlo, že by chtělo mít sousedy s muslimským nebo blízkovýchodním pozadím.

Přibližně 16% dotázaných uvedlo, že by nechtělo sousedy z afrického prostředí, zatímco 4% uvedlo, že by je uvítalo.

19% účastníků prohlásilo, že by se cítilo pozitivně se švédskými sousedy; 12% z nich také uvedlo, že by se cítilo bezpečně se sousedy s křesťanským pozadím.

Přibližně 1% účastníků uvedlo, že by se cítilo negativně, kdyby jejich sousedé byli křesťané či Židé.

Ze všech respondentů 9% uvedlo, že jsou otevřeni židovským sousedům.

Podle Ahmeda Abdirahmana, ředitele a zakladatele Global Village Foundation, je švédská společnost velmi rozdělena. Obává se o budoucnost Švédska a je podle něj se třeba tímto problémem hlouběji zabývat. „Žije zde mnoho rozličných kultur vedle sebe, chodíme do stejných škol a pracujeme vedle sebe. Musíme najít cestu, jak spolu vycházet,“ prohlásil Ahmed Abdirahman.

Zdroj: The Muslim News